ریموت 16 کانال

0 ریال بدون مالیات.

20 قلم

نکته : ریموت 16 کانال برای دستگاه هایی که ریموت اضافه برای آن نیاز دارید

ریموت 16 کانال
دارای باتری A23
مخصوص دستگاه های سایت

مــزایا
مــعایب